Svarīgi, lai vide arī ārpus telpām būtu sakopta un sakārtota. Tomēr bieži vien klientam pašam teritorijas apsaimniekošana, kurā tiek ietverti tādi elementi, kā teritoriju slaucīšana, sniega šķūrēšana, zāles pļaušana, teritoriju laistīšana u.c., ir ļoti darbietilpīgs un problemātisks process. Tas prasa diezgan lielu līdzekļu ieguldījumu gan tehnikas un inventāra iegādei, gan darbaspēka algošanai.

Mēs piedāvājam efektīvu šīs problēmas risinājumu, nodrošinot teritorijas sakopšanu. Teritoriju apsaimniekošanas komplekss vasaras sezonās ietver teritoriju zāles/mauriņu pļaušanu, kā arī citu nepieciešamo darbu veikšanu. Lai maksimāli atvieglotu Jums raizes par teritorijas sakopšanu, piedāvājam arī dārznieku pakalpojumus. 

Būsim gandarīti, ja uzticēsiet mums veikt Jūsu teritorijas apsaimniekošanu.

Lūdzu, sazinieties zvanot:

+ 371 28354476